Psycholog sportowy

Sport Plus
Psychologia i Coaching

Psychologia stała się integralnym elementem szkolenia sportowego, jej głównym zadaniem jest wspieranie w osiąganiu coraz lepszych wyników. Systematyczna praca w obszarze samoświadomości wpływa na jakość funkcjonowania osób angażujących się w działalność sportową oraz wzmacnia życiową filozofię pracy nad sobą i dążenie do mistrzostwa.
stock-full-hd-10
about-us-01

Jak to działa?

Holistyczne postrzeganie rozwoju człowieka spowodowało, iż na gruncie aktywności sportowej liczy się w takim samym stopniu doskonalenie sfery fizycznej, technicznej i taktycznej, jak i psychicznej i społecznej. Świadomość własnych zachowań, wsparcie psychologiczne przyczyniają się do wzrostu efektywności działań, czerpania radości a w konsekwencji podnoszą poziom osiągnięć.

Praca w obszarze kompetencji psychospołecznych pozwala lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych nie tylko na gruncie sportu, znajomość samego siebie może wpłynąć na wzrost efektywności działań w różnych dziedzinach życia, i satysfakcji z życia. Warto więc zadbać o odporność psychiczną i odkryć własny potencjał.

Celem spotkań z psychologią w obszarze funkcjonowania sportowego jest wsparcie sportowców i osób działających w sporcie w wypracowaniu umiejętności psychologicznych, jakie przyczynią się do wykorzystania potencjału i wpłyną na umiejętność czerpania satysfakcji z wykonywania zadań, co w konsekwencji podniesie poziom osiągnięć oraz wpłynie na lepsze funkcjonowania w sytuacjach poza sportowych.

Dołącz do najlepszych

Psychologia w sporcie

Psychologia sportu może skupiać się na zachowaniu danych osób lub brać pod uwagę szersze obszary funkcjonowania psychicznego człowieka, takie jak emocje, procesy poznawcze, procesy motywacyjne, funkcjonowania społeczne oraz sensomotoryczne. Poniżej wymieniamy najczęściej poruszane obszary pracy:

Definicja Psychologii sportu obejmuje i zalicza do sportu wszelkie aktywności fizyczne: mające na celu podjęcie współzawodnictwa, rekreację, edukację, poprawę stanu zdrowia. Przedmiotem zainteresowania są wszelkie podmioty aktywności sportowej, czyli wszyscy związani z uprawianiem sportu – zarówno sportowcy, jak i trenerzy, ale także nauczyciele (nie tylko wychowania fizycznego, chociaż przede wszystkim), rodzice, widzowie, sędziowie i inni. Poniżej przedstawiamy najczęściej wykorzystywane rodzaje pracy:

Obszary pracy

SPOTKANIA W OBSZARZE DZIAŁAŃ SPORTOWYCH
 • spotkania indywidualne
 • spotkania drużynowe, klubowe
 • spotkania trenerskie
 • spotkania na poziomie zarządu klubów
SPOTKANIA W OBSZARZE DZIAŁAŃ POZASPORTOWYCH
Przykładowymi obszarami pracy są:
 • trudności w adaptacji
 • wsparcie przy urazach
 • zaburzenia w odżywianiu
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • trudności w budowaniu relacji
 • balans między życiem sportowym a osobistym
FORMY PRACY
 • Wsparcie psychologiczne
 • Coaching
 • Szkolenia
 • Warsztaty
 • Doradztwo
 • Testy predyspozycji psychologicznych
 • Diagnoza potrzeb i potencjału na poziomie indywidualnym, i klubowym
 • Budowanie strategii rozwoju na poziomie indywidualnym, i klubowym

Dr AGNIESZKA GAWOR

Psycholog, trener biznesu, akredytowany coach ICF (poziom ACC).
Przez wiele lat zajmowała się pomocą psychologiczną, a doświadczenie to obecnie wykorzystuje w pracy z osobami uprawiającymi sport.
Z pasją zajmuje się psychologią sportu, wspiera zawodników, trenerów oraz rodziców młodych zawodników w drodze do poprawy osiągnięć i rozwoju osobistego. Pracuje po to by wesprzeć osoby zaangażowane w aktywność fizyczną w optymalizacji ich dokonań.
Prywatnie czas wolny spędza w sposób aktywny.

ALICJA ŻAK-ŁYKUS

Psycholog, specjalizuje się w obszarach psychologii różnic indywidualnych i relacji interpersonalnych oraz wydobywania ukrytego potencjału. Certyfikowany Starszy Trener (Senior Trainer) na poziomie 5EQF European Qualification Framework. Jest akredytowanym coachem na poziomie Associated Certified Coach międzynarodowej organizacji International Coach Federation. Tworzyła standardy coachingu jako Vice Prezes Zarządu ICF Polska oraz członek komisji rewizyjnej ICF Polska. Zarządzała Punktem Pomocy Psychologicznej, Psychospołecznej i Coachingu Kariery na Uniwersytecie Opolskim. Jako wykładowca uczelni wyższych podąża za najnowszymi informacjami ze świata nauki, w pracy łączy wiedzę akademicką z doświadczeniem zawodowym. Jako ekspert jest zapraszana do licznych projektów rozwojowych. Kluczem do sukcesu jest według niej uważność, dbałość o stały rozwój. W pracy z klientami wierzy w ich zasoby i potencjał.

Cennik

150
/ wizyta